سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دارالحدیث 
پژوهشگر 
 
 
ترجمه کتب و مقالات  
همکاری 
مجمع ذخائر اسلامی  
پژوهشگر 
 
 
مقابله ، استخراج منابع ، ترجمه 
همکاری 
سایت صادقین  
پژوهشگر 
 
 
ترجمه مقالات و اصلاحات مقالات  
همکاری 
موسسه بقیه الله جلا ل پور  
پژوهشگر 
 
 
مقاله نگارش و تصیح مقالات  
همکاری 
مرکز جهانی جشنواره شیخ طوسی  
ارزباب 
 
 
ارزیابی مقالات و کتب تالیفی و ترجمه 
همکاری 
دارالحدیث‏ 
محقق 
 
 
ترجمه کتب و مقالات ‏ 
همکاری 
مجمع ذخائر اسلامی ‏ 
محقق و پژوهشگر 
 
 
مقابله ، استخراج منابع ، ‏ترجمه  
همکاری 
موسسه بقیه الله جلالپور ‏ 
محقق و پژوهشگر 
 
 
نگارش و تصیح مقالات ‏ 
تدریس 
سازمان مدارس و حوزه ها  
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
جامعه امام باقر عليه السلام بمبئي هند 
مدرس 
 
 
------- 
تدریس 
جامعه اهل بيت عليه السلام  
مدرس 
 
 
------- 
تدریس 
جامعه امام علي عليه السلام كشمير هند  
مدرس 
 
 
------- 
تدریس 
منصبيه عربك كالج هند  
مدرس 
 
 
------- 
تدریس 
جامعه امام باقر(ع)بمبئی هند‏ 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
جامعه اهل بیت علیه ‏السلام ‏ 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
جامعه امام علیرضا(ع)کشمیر هند ‏ 
مدرس 
 
 
-----